NA TELO ORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIA

PRIEBEH PSYCHOTERAPIE

Názov môjho prístupu „Na telo orientovaná psychoterapia“ pochádza z môjho štúdia a praxe vedomého pohybu, psychológie
a Tanečne-pohybovej psychoterapie. Tento smer mi umožňuje zažívať a porozumieť tomu, ako je možné

  • nasledovať vedenie tela v procese prehlbovania sebapoznania
  • uvoľniť sa od psychologických sťažností či blokov
  • vedome spracovávať stres, úzkosť, napätie i bolesť. 

    Psychoterapia sa deje formou individuálnych sedení. Pre iné formy (pár, matka-dieťa) je po dohode tiež priestor.Sedenie prebieha formou rozhovoru, počas ktorého je pozornosť klienta privedená tiež k aktuálnemu telesnému prežívaniu alebo k pohybu.

     


To informuje proces terapie a dáva rozhovoru ďalší rozmer.
Množstvo pohybovej práce je u každého individuálne a záleží od aktuálneho procesu a potreby klienta.


Psychoterapeutická práca smeruje k podpore človeka v čase kedy prežíva vnútorný konflikt, nepohodlie, nespokojnosť.
Deje sa to načúvaním celému systému ´mysliaceho a vnímajúceho tela´
.


Cieľom je podporiť uvoľnenie, povolenie a to vedie k prijatiu a integrácii – prepojeniu so sebou samým.