NA TELO ORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIA

PRIEBEH PSYCHOTERAPIE

Názov „Na telo orientovaná psychoterapia“ je ukotvený v mojej skúsenosti v telesnej a psychologickej práce od roku 2009. Moja terapeutická prax je zakorenená v štúdiu psychológie (Masarykova Univerzita, Brno) a Tanečne-pohybovej psychoterapie (CODARTS University for the Arts, Rotterdam), v štúdiu tanca.

Tento spôsob psychoterapeutickej práce umožňuje klientovi:

  • nasledovať vlastné telo a vnímať ho ako jeho dôležitú súčasť, súčasť všetkého čo robí
  • uvoľniť sa od napätí, blokov a stresu priamo cez telo a s vedomím tela
  • vedome spracovávať konflikty – zaťažujúce situácie tým, že sa bude učiť nasledovať svoje základné potreby, túžby, sny.

 

Všetko čo sa nám v živote deje sa deje nielen cez myslenie, deje sa to cez celých nás a teda i cez telo.

 

Psychoterapia sa deje formou individuálnych sedení.
Pre iné formy (pár, matka-dieťa) je po dohode tiež priestor.
Sedenie prebieha formou rozhovoru, počas ktorého je pozornosť klienta privádzaná tiež k aktuálnemu telesnému prežívaniu.
To informuje proces terapie a dáva rozhovoru ďalší rozmer.

Množstvo pohybovej práce je u každého individuálne, záleží od aktuálneho procesu a potreby klienta.