psychoterapia

NA TELO ORIENTOVANÁ PSYCHOTERAPIA

nasleduje pohyb tela a telesné prežívanie ako dôležité aspekty sebapoznania, osobného rozvoja a vnútornej zmeny.

Pohyb tela je vo svojej dynamickej podstate základom pre zmenu. Pohyb nám neustále umožňuje učiť sa, meniť prostredie, i seba samých. Ako sa to deje, aké významy sú ukryté v našom prirodzenom pohybe, to je jedna z otázok, ktorej sa v psychoterapii venujeme.

Telesné prežívanie zahŕňa zmyslové vnemy, telesné pocity ako napätie/uvoľnenie, bolesť, i necitlivosť. V psychoterapii sa sústreďujeme na všímanie si a uvedomovanie týchto neustále prítomných telesných pocitov, a prepájame ich priamo s myšlienkami, emóciami, predstavami. Touto cestou sa dianie tela stáva zdrojom novej informácie, ktorá doteraz síce bola prítomná, ale nevenovali sme jej pozornosť. Telesné dianie, ak mu načúvame, nám umožňuje porozumieť tomu, čo sa nám deje vo vzťahoch,
v cyklickom uvažovaní, v zdanlivo ´neriešiteľných´ situáciách.

Moja psychoterapeutická práca smeruje k podpore človeka v situácii vnútorného konfliktu, nepohodlia, nespokojnosti, opatrením celého systému ´mysliaceho a vnímajúceho tela´. To znamená, že smeruje
k integrácii mysle, tela, pocitov, vnútorného a vonkajšieho sveta. Integrácia znamená ´podporiť celistvosť´ nášho bytia.

Prečo je vhodné v psychoterapeutickej práci zahrnúť telo,
pohyb, telesné prežívanie?

: telo sa pohybuje neustále. Pohyb je reč,náš prvý spôsob vyjadrovania sa.

: Myseľ, telo a duša sú prepojené, sú medzi nimi vzťahy.

: Konflikty, nepohodlie, nespokojnosť, ktorými trpíme vo vzťahochsa vždy  prejavujú i na telesnej úrovni (napätím, bolesťou, pocitom telesnej neslobody, znecitlivením…). Tieto telesné pocity sú prirodzené a preto je tiež prirodzené venovať im v starostlivosti o seba pozornosť.

: Naša predstavivosť sa rozprestiera v celom tele (nie je len ´záležitosťou hlavy´). Keď si niečo predstavím (napr. postavím saa idem von z izby), telo je okamžite, ešte pred vykonaním tejto predstavy, aktivované. Telo je naším kanálom bytia vo svete, tvorenia vzťahov, svojho okolia, snívania. Cez telo sa realizujeme.

: Tvorivosť je prirodzenou ľudskou vlastnosťou. Tvorivý akt spočíva
v ´stretnutí so svetom´. So svetom sa stretávame priamo cez pohyblivé telo. Tvoríme svoje okolie, svoju prácu, vzťahy,…

: V každej chvíli sme si vedomí menej ako 10% z toho, čo sa v našom tele deje. Stojí za to venovať tomuto cennému zlomku pozornosť.

. . .

Moja prax je založená na štúdiu a praxi tanečno pohybovej psychoterapie (Master of Dance Movement Therapy, CODARTS, University for the Art, Rotterdam), psychológie (Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita), a tanca.

Prakticky je možné so mnou pracovať prostredníctvom sebapoznávacích workshopov alebo na individuálnych psychoterapeutických sedeniach.

kontakt