príklady sťažností

Do psychoterapie prichádzajú klienti na základe nespokojnosti s ukazujúcimi sa psychickými či somatickými (telesnými) sťažnosťami.

Príkladmi psychických sťažností sú:

- prežívanie negatívnych emócií ako smútok, strach, úzkosť, hnev,
ktoré prirodzene neodoznievajú

- neustále sa opakujúce myšlienky, pocit „zacyklenosti v myšlienkach“
- silné negatívne spomienky, ktoré naďalej vyvolávajú nepokoj
- prežitok traumy - nehody, znásilnenia, zneužitia, ublíženia
- nerozhodnosť
- pretrvávajúca nespokojnosť so sebou samým alebo s okolím  

 

 

 

 

Príkladmi somatických (telesných) sťažností sú:

- zablokovaný dych
- napätie svalov alebo hlboké telesné napätie
- bolesť chrbta, bolesti hlavy, bolesť
- problémy so spánkom, zaspávaním, nočné mory, budenie sa uprostred noci
- únava
- znecitlivenie, necitlivosť v tele alebo v jednej z jeho častí
- averzia voči vlastnému telu alebo jeho časti