PSYCHOTERAPIA ONLINE

 

Korona odkryla možnosť pracovať psychoterapeuticky ONLINE, dokonca ukázala, že je to príležitosť, ktorú teraz máme.

Ukazuje sa, že pracovať terapeuticky priamo z intimity vlastného domova môže byť podporné, pohodlné a je to veľmi ľahko dostupné. Osobný kontakt to nikdy nenahradí, môže však napomôcť premostiť ťažké obdobie, vzdialenosť
alebo vyplniť čas, ktorý vám vznikol prácou na sebe.

Skúsenosť s vedením terapeutických sedení, ktorú mám od začiatku lockdownu od Apríla 2020 ukazuje, že práca zahŕňajúca telo
a telesné prežívanie JE MOŽNÁ ONLINE. Samozrejme, nie každému to vyhovuje, nie každý sa v tom cíti pohodlne.

Dovoľte si nasledovať svoj vnútorný hlas. Ak vám táto možnosť rezonuje, láka vás, dovoľte si skúsiť to.

Ak máte otázky ohľadom práce online, neváhajte mi napísať, veľmi rada zodpoviem.

Viac o práci nájdete TU.

 

Ak je ONLINE SEDENIE možnosť, ktorá Vás láka a chcete ju teraz vyskúšať, kontaktujte ma.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Corona has uncovered the possibility of working therapeuticall ONLINE, it has showed that for some of us it may be even an opportunity we are having now. It is being showed that to work therapeutically directly from the intimity of own home can be supportive, comfortable and that it is very accessible. It will never truly substitute the personal contact, however it can help to bridge a difficult period, distance
or to nurture free time that has been created in your life.

The experience I have been having since the beginning of the 1st lockdown in April 2020 has shown that IT IS POSSIBLE TO INVOLVE THE BODY IN ONLINE WORK.Of course not everyone likes it, feels at ease in it.
I invite you to follow your inner voice in this. If it tempts you, allow yourself to try it out.

 

If you have any questions regarding the online work, write me and I will be there to respond.

 

 

If AN ONLINE SESSION is what you would like to give yourself, contact me.