From behind, horizons BERN 4/5/2019

I am so happy and deeply honoured to announce/Som šťastná a hlboko poctená keď oznamujem

spoluprácu s vynikajúcou tanečnicou, učiteľkou a inšpirujúcou umelkyňou Giannou Grünig/a collaboration with a brilliant dancer, dance teacher and an inspiring artist Gianna Grünig

which begun in September 2018 and fluently led us into/ktorá začala v septembri 2018 a viedla nás

k tvorbe predstavenia FROM BEHIND, HORIZONS/the creation of the piece FROM BEHIND, HORIZONS

that we will play the next time at DAMPFZENTRALE in BERN/ktorú znovu zahráme v DAMPFZENTRALE v Berne

4. 5. 2019.

From behind, horizons . Frontoriginálna fotografia Eli Dijkers 2018/original photography Eli Dijkers 2018