detail & forma

LETAK PSYCHOTERAPIA JAN-2019

Stretnutia sa môžu rozvinúť vo forme:

 

  • pohybových introspektívnych hodín (60min.) – dôraz kladený na tvorivý proces a expresívnu zložku pohybu, tréning spontaneity tela a improvizácie (vhodné pre ľudí so záujmom o vlastné telo, umelcov, študentov umenia, architektov, managerov,…)

 

  • terapeutických stretnutí (60min.) – dôraz kladený na introspekciu a zmenu vzorcov, ktoré sa v prežívaní javia ako nefunkčné, vytvárajúce napätie, stresujúce. Stretnutia spočívajú v intenzívnej a pravidelnej práci založenej na kontrakte (spoločnej dohode a pláne stretnutí) s cieľom preskúmať aktuálne potreby klienta a podporiť ich postupné napĺňanie, uskutočňovanie.

Pri oboch spôsoboch spolupráce sprevádzam človeka v preskúmaní aktuálnych tém, v prehĺbení a obohatení sebapoznania prostredníctvom nasledovania procesu tela. Moja práca si kladie za cieľ pracovať s človekom na jeho seba-aktualizácii a osobnostnom raste prostredníctvom dočasnej introverzie (obrátenia sa dovnútra, do vnútorného priestoru tela) a nadväzujúcej reflexie o skúsenosti prostredníctvom slov. Aktuálny zážitok v procese terapeutického stretnutia je prepojený so životnou situáciou, tým sa podporí integrácia vhľadov nadobudnutých v terapii do každodenného života.

 

Hodiny i terapeutické stretnutia je možné uskutočniť v slovenskom, anglickom, španielskom, francúzskom jazyku.

Pre viac informácií o mne, môžete nahliadnuť do môjho životopisu.