workshop///Vnútorný A Vonkajší Odklon Tela 29/4/2017 Bratislava

Blížiaci sa workshop v spolupráci s výbornou tanečnicou, poetkou a choreografkou Billie Hanne /be. Práca sa zameria na expresiu, instantnú kompozíciu tanca A na introverziu za účelom nadobudnutia nového sebapoznania … Continue reading workshop///Vnútorný A Vonkajší Odklon Tela 29/4/2017 Bratislava