umenie tvorby tanca

V umení tvorby pohybu a tanca je cieľom tvorba choreografie a jej zdieľanie. Môže ísť o krátku kompozíciu bez vopred stanovenej štruktúry alebo o dlhodobo pripravované dielo, ktoré je formou predstavenia zdieľané s divákom. Cieľom tvorby … Continue reading umenie tvorby tanca