umenie liečenia

V umení liečenia (ktoré nazývam „Na telo orientovaná psychoterapia“, alebo „Tanečno-pohybová psychoterapia“) je cieľom prehĺbiť poznanie seba samého a prijatie seba. Telo v tom zohráva esenciálnu rolu, keďže všetko – myšlienky, pocity, emócie, … Continue reading umenie liečenia