Světlo:Tvar:Pohyb ve fotografii 24/2/2018 Dům umění Města Brna

Teším sa a veľmi si cením spoluprácu s Domem Umění Města Brna. Príležitosť preskúmať fotografickú tvorbu Karla Otta Hrubého cez prácu s telom, so svetlom – formou – pohybom, ktoré sú základné aspekty kompozície. Špecifická pozornosť bude venovaná poézii obrazu, ako ju možno de-konštruovať všímajúc si detaily a vnímať ako celok, a napríklad i tomu ako obraz žije v statickej a dynamickej podobe. Viac priamo v práci . . .

V sobotu 24/2/2018

10:00 – 16:00 (s hodinou na obed)

facebook

V prípade otázok: robi.stepankova@gmail.com

Miesta si rezervujte na: sedlackova@dum-umeni.cz

 

1359Karel-Otto-Hrubý-2CZE MG.MGA 3024