terapeutické stretnutia

Terapeutické stretnutia spočívajú vo vytvorení priestoru a času pre seba. Cez nasledovanie tela sa postupne prehlbuje prítomnosť a všímanie si telesných významov, ktoré sú neustále prítomné, no nezvykneme im venovať pozornosť. Tieto významy nás môžu informovať o našich potrebách, problémoch či zvykoch. Venovanie pozornosti vlastnému telu podporuje celistvosť a kontinuitu bytia, obohacuje vzťah k sebe samému, k svetu. Touto prácou je podporená dôvera vo vlastné telo a v seba samého.

Materiál pochádzajúci z tela (pohyb, telesné vnemy, predstavy,…) je komplexný, neustále nás, popri myslení-cítení-snívaní, spolu-vytvára. Základom poznania a vedenia je skúsenosť, skúsenosť sa odohráva v celom tele. Uvedomenie si tela a jeho diania nás informuje o nás samých.

Terapeutické stretnutia sú určené pre človeka, ktorý cíti potrebu či túžbu

  • vytvoriť priestor a čas pre seba samého,
  • prehĺbiť seba-poznanie a podporiť tým porozumenie opakujúcim sa zvykom, cyklom, ´problémom´
  • podporiť vlastný tvorivý proces
  • aktívne relaxovať

Práca sa rozvíja v rámci terapeutického vzťahu bezpečia, kladúc dôraz na potreby klienta. Slovo rovnako ako pohyb v procese slúžia v dosahovaní vhľadu a zmeny.

 

V prípade otázok či záujmu o terapiu ma kontaktujte mailom.

google-site-verification: google3875fe6355976e23.html