VZNIKAJÚCI DUET: FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO 2019

 

FBH III

I am so happy and deeply honoured to announce/Som šťastná a hlboko poctená keď oznamujem

a collaboration with a brilliant dancer, dance teacher and an inspiring artist Gianna Grünig/spoluprácu s vynikajúcou tanečnicou, učiteľkou a inšpirujúcou umelkyňou Giannou Grünig

,which begun in 2018 and will ensue into a piece FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO and its presentation at three exciting places: In a functionalist vila “K” (from 1933) within the “Month of cultural heritage” and the Synagogue (1910-11) in Nitra within the festival “Divadelná Nitra”. We will also play the duet in Brno within the Series of immediate nights IMMEDIATUS.

/,ktorá začala v 2018, a v 2019 vyústi do tvorby a prezentácie diela FROM BEHIND HORIZONS, INDIGO v Nitre – vo fukcionalistickej Vile “K” (1933) v rámci Mesiaca Kultúrneho Dedičstva a v Nitrianskej Synagóge v rámci festivalu Divadelná Nitra. Duet tiež zahráme v rámci Série okamžitých nocí IMMEDIATUS v Brne.


 

FBH IV