From behind, horizons BERN 15, 16, 17/03/2019

I am so happy and deeply honoured to announce/Som šťastná a hlboko poctená keď oznamujem

spoluprácu s vynikajúcou tanečnicou, učiteľkou a inšpirujúcou umelkyňou Giannou Grünig/a collaboration with a brilliant dancer, dance teacher and an inspiring artist Gianna Grünig

which begun in September 2018 and fluently led us into/ktorá začala v septembri 2018 a viedla nás

k tvorbe predstavenia FROM BEHIND, HORIZONS/the creation of the piece FROM BEHIND, HORIZONS

From behind, horizons . Frontoriginálna fotografia Eli Dijkers 2018/original photography Eli Dijkers 2018

that we will play in the Pangmusikhaus BERN (a historical place of a Bernese product, probably most known through

the instrument ‘Hang’ from the makers Felix Rohner & Sabina Schärer PANArt Hangbau)/ktorú zahráme

v Pangmusikhause (mieste kde Felix Rohner & Sabina Schärer začali vyrábať hudobný nástroj Hang)

15., 16. a 17. Marca 2019/on the 15th, 16th and 17th March 2019.

From behind, horizons . Back