o práci

LETAK_PSYCHOTERAPIA_2019

 

Psychoterapeutická práca prebieha formou 60 – 90 minútového sedenia. Záleží na individuálnej dohode s klientom. 

Aktuálne pracujem v centre mesta Brna (v pokojnom priestore 5 minút chôdze od hlavnej vlakovej stanice a Hotelu Grand).
Raz do mesiaca pracujem v Bratislave.

 

Psychoterapeutické stretnutie sa môže rozvinúť

  • ako krátkodobá práca (1 – 2 sedenia) zameraná na podporu tvorivého toku (flow), na riešenie konkrétneho špecifického problému
  • alebo formou dlhodobej hlbšej psychoterapeutickej práce.

Dôležitou súčasťou terapie je rozhovor, ktorý je doplnený technikami vnímania telesného prežívania. Tým sa telo v terapeutickom procese zahrnie ako dôležitý zdroj informácií o tom, čo sa v klientovi deje, nie je odložené do úzadia.

Psychoterapeutické stretnutia sa môžu uskutočniť po Anglicky, Španielsky, Francúzsky.