forma stretnutí

 

Stretnutia sa môžu rozvinúť vo forme:

 

  • pohybových introspektívnych hodín (60min.) – dôraz kladený na tvorivý proces a expresívnu zložku pohybu, tréning spontaneity tela a improvizácie (vhodné pre ľudí so záujmom o vlastné telo, umelcov, študentov umenia, architektov, managerov,…)

 

  • terapeutických stretnutí (60min.) – dôraz kladený na introspekciu. Stretnutia spočívajú v intenzívnej a pravidelnej práci založenej na kontrakte (spoločnom pláne stretnutí) s cieľom preskúmať Vaše aktuálne potreby a podporiť ich postupné napĺňanie.

Pri oboch spôsoboch spolupráce sprevádzam človeka v preskúmaní aktuálnych tém, v prehĺbení a obohatení sebapoznania prostredníctvom nasledovania procesu tela. Moja práca si kladie za cieľ pracovať s človekom na jeho seba-aktualizácii a osobnostnom raste prostredníctvom dočasnej introverzie (obrátenia sa dovnútra, do vnútorného priestoru tela) a nadväzujúcej reflexie o skúsenosti prostredníctvom slov.

 

Hodiny i terapeutické stretnutia je možné uskutočniť v

  • slovenskom/česko
  • anglickom
  • španielskom
  • francúzskom
  • holandskom jazyku.

Pre viac informácií o mojom vzdelaní, nahliadnite prosím do môjho životopisu.